• Rekrutacja do Gimnazjum

  • Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd,
   dla których brakuje słów.

   Jan Paweł II
  • Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj,
   nie jutro.

   Jan Paweł II
  • Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu!

   Jan Paweł II
  • Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością

   Jan Paweł II
  • Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

   Jan Paweł II
  • Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

   Jan Paweł II
  • Przyjazna atmosfera
  • Edukacyjne wycieczki terenowe
  • Małe klasy
  • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  • Konkursy tematyczne
  • Spotkania integracyjne
  • Równe traktowanie uczniów
  • Wycieczki tematyczne
  • Indywidualne podejście do ucznia
 • Kontakt

  • Nr konta Szkoły

   PeKaO S.A. O/Łódź: 14 1240 1545 1111 0000 1168 0327