Kontakt

    • Nr konta Szkoły

      PeKaO S.A. O/Łódź: 14 1240 1545 1111 0000 1168 0327