Pliki do pobrania

 • Pliki do pobrania

 • Numer Konta
  Szkoły

  Czesne, wpisowe i darowizny można wpłacać na konto szkoły:

  KATOLICKIE  GIMNAZJUM 
  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  im. Jana Pawła II
  ul. K.K. Baczyńskiego 156
  91-170 Łódź

  PeKaO S.A. V O/Łódź
  14 1240 1545 1111 0000 1168 0327
   
  czesne z dopiskiem:
  czesne za ucznia (wpisać nazwisko i imię)
   
  wpisowe z dopiskiem:
  wpisowe za ucznia (wpisać nazwisko i imię)