Pliki do pobrania

 • Pliki do pobrania

 • Numer Konta
  Szkoły

  Czesne, wpisowe i darowizny można wpłacać na konto szkoły:

  KATOLICKIE  GIMNAZJUM 
  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  im. Jana Pawła II
  ul. K.K. Baczyńskiego 156
  91-170 Łódź

  PeKaO S.A. V O/Łódź
  14 1240 1545 1111 0000 1168 0327
   
  czesne z dopiskiem:
  czesne za ucznia (wpisać nazwisko i imię)
   
  wpisowe z dopiskiem:
  wpisowe za ucznia (wpisać nazwisko i imię)

  Godziny lekcyjne
  i przerwy

  1.   7:55/8:00 – 8:45
  Przerwa 10 min.
  2.   8:55 – 9:40
  Przerwa 10 min.
  3.   9:50 – 10:35
  Przerwa 15 min.
  4. 10:50 – 11:35
  Przerwa 10 min.
  5. 11:45 – 12:30
  Przerwa 20 min. – Obiad
  6. 12:50 – 13:35
  Przerwa 10 min.
  7. 13:45 – 14:30
  Przerwa 10 min.
  8. 14:40 – 15:25
  Przerwa 5 min.
  9. 15:30 – 16:15

  Skrócone godziny lekcyjne
  i przerwy

  1.   8:00 – 8:30
  Przerwa 5 min.
  2.   8:35 – 9:05
  Przerwa 5 min.
  3.   9:10 – 9:40
  Przerwa 5 min.
  4.  9:45 – 10:15
  Przerwa 5 min.
  5. 10:20 – 10:50
  Przerwa 15 min. – Obiad
  6. 11:05– 11:35
  Przerwa 5 min.
  7. 11:40 – 12:10
  Przerwa 5 min.
  8. 12:15 – 12:45
  Przerwa 15 min.
  9. 13:00 – 13:30