Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Gimnazjum

  • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
  • Zachowanie minimum dobre.
  • Pozytywna ocena z religii.
  • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły
  1. kwestionariusz kandydata (druk szkoły)
  2. dwa zdjęcia,
  3. umowa o kształcenie dziecka (2 egz.)
  4. kopia aktualnej karty ocen.

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.
  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.
  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

  Link do strony MEN z informacjami dotyczącymi Rekrutacji 2019/2020:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

   

   

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc !

 • Pliki do pobrania