Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Gimnazjum

  • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
  • Zachowanie minimum dobre.
  • Pozytywna ocena z religii.
  • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły
  1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do gimnazjum (druk szkoły) wraz z dwoma zdjęciami,
  2. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
  3. umowa o kształcenie dziecka (2 egz.)
  4. kopia aktualnej karty ocen.

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.
  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.
  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

   

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc !

 • Pliki do pobrania